Thursday, August 29, 2013

Filipino, Wikang Pambansa


Below is a speech that I wrote for Buwan ng Wika Celebration of Bubog Elementary School.

Sa mga mag-aaral, guro, at opisyal ng Bubog Elementary School, isang Magandang Umaga sa inyong lahat!  Ako’y nagagalak at ako’y naimbitahan sa inyo selebrasyon ng Buwan ng Wika.

Wika, isang importanteng paraan para tayo ay makapaghatid ng ating alam, karunungan, balita at impormasyon, ang ating saloobin at damdamin.  Sa pamamagitan ng wika tayo ay nagkakaintindihan.  Ang pagkakaroon ng isang wika na naiinitindihan ng lahat ay nakakatulong upang tayo ay magkakaisa at upang magkaroon ng isang mapayapang kumunidad.  Ito rin ay nakakatulong upang umunlad bilang isang bansa.  Kung kaya’t nararapat na ating pahalagahan ang ating wikang Pambansa, ang Filipino.

Tayo ay isang bansang may iba’t ibang dialekto.  Tayo dito sa Negros ay nakakapagsalita at nakakaintindi ng wikang Hiligaynon.  Cebuano naman ang dialekto ng ating mga kapatid na taga Cebu, at ibang probinsiya sa Mindanao.  Ilokano naman ang salita ng mga taga Ilocos, at Waray naman ang salita ng mga taga Samar at Leyte.  Isa tayong bansa pero hindi natin naiintindihan at nabibigkas ang dialekto ng ating kapwa Pilipino.  Kung kaya, napakahalaga na magkaroon ng isang wikang Pambansa, ang wikang Filipino, upang mapag-isa at magkaintindihan tayong lahat. Ang wikang Filipino ang nag-uugnay sa atin upang tayo’y tumungo sa isang direksyon bilang isang bansa.

Ang Filipino, ang ating wikang Pambansa, ay isang pagpapatunay kung gaano katingkad ang kulay ng ating kasaysayan.  Ito ay kaluluwa ng ating bayan.  May maririnig tayong salitang Intsik, Malay, Espanyol, Ingles, gayon man ay Nihonggo at ang bagong uso ngayon ay gay lingo at Koreano.  Nagpapatunay ito ng ating kasaysayan at impluwensya.  Hindi ba’t tayo ay nakikipagkalakal sa mga Tsino at Malay gayun din ay sinakop ng mga Kastila, Americano at Hapon?  Natanggap na rin n gating lipunan ang mga bakla at tomboy kaya’t malaya na silang nakakapagsalita at nagkaroon pa nga ng gay lingo.  Ang ating wikang Pambansa, ang wikang Filipino ay hinubog ng panahon, at isang repleksyon kung paano tayo hinubog bilang isang bansa, isang mamayang Pilipino sa pagdaang ng maraming panahon.

Ang Wikang Filipino, higit kanino man, ay dapat bigyang halaga nating mga Pilipino.  Sabi nga ng ating pambansang bayani,  Jose Rizal, “Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda; kaya ating pagyamaning kusa, gaya ng inang sa atin ay nagpala.”Ating  ipagmalaki at ipagbunyi ang ating pagiging Pilipino.  Mahalin at pagyamanin ang ating wikang Pambansa, ang wikang Filipino.


No comments:

Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...